آموزش و پژوهش

از آنجایی‌که یکی از اصول بنیادین انتقال فناوری و تزریق دانش فنی به صنایع کشور، تربیت نیروهای متخصص و به‌روزرسانی اطلاعات تخصصی محققان و پژوهشگران و صاحبان صنایع، مدیران و متخصصان داخلی است بنابراین این واحد با نیازسنجی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر فعالین این عرصه، رویدادهای تخصصی را در زمینه علوم ژئوماتیک، سنجش از دور و فتوگرامتری، سیستم‌های اطلاعات مکانی و ژئودزی برگزار می‌نماید.

 

برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه های کاری موسسه 

آموزش برنامه نویسی در حوزه RS و GIS 

آموزش نرم افزارهای مرتبط با RS و GIS